Sieć wodno-kanalizacyjna musi być właściwie rozplanowana i wykonana zarówno w mieszkaniach, jak i obiektach produkcyjnych. Podczas budowy stacji paliw jest kluczowym elementem ze względu na specyfikę hali produkcyjnej i jej infrastruktury. Przy większości stacji należy również zaplanować budowę myjni. Myjnia to sieć wodno-kanalizacyjna na etapie projektowania. Właściwe zaopatrzenie w wodę jest podstawowym czynnikiem lokalizacyjnym stacji paliw z myjnią.

Dokładne instalacje gwarancją udanego funkcjonowania obiektu

Sieć wodno-kanalizacyjna dla stacji  paliw oraz myjni to dokładne projekty w halach produkcyjnych, czyli wykonanie w sposób bezpieczny, estetyczny oraz praktyczny. Hala produkcyjna jest dostosowana do przechowywania dystrybutorów paliwowych oraz LPG, zbiorników paliw z systemami kontrolno-pomiarowymi, także kompresorów i odkurzaczy samoobsługowych, które pracują na bazie wody. Prace serwisowe też wymagają zaopatrzenia w wodę. Klient również musi mieć zapewniony dostęp do sanitariatów i wody w myjni samoobsługowej.

Specyfika sieci wodno-kanalizacyjnej w hali produkcyjnej

Instalację wodociągową i kanalizacyjną wykonaj po zakończeniu budowy w stanie surowym, ale już podczas procesu budowy hali produkcyjnej dla stacji i myjni należy przygotować wyprowadzenia do podłączenia z siecią wodno-kanalizacyjną i dostosować ich położenie do projektowanych bądź istniejących przyłączy. Kluczową kwestią jest określenie sposobu zaopatrzenia stacji i myjni w wodę, właściwego wykonania odprowadzenia ścieków, co jest określone w pozwoleniu na budowę.